EDUCATIE

Het overdragen van kennis voor het verkrijgen van een beter begrip omtrent luchtfiltratie van zowel deeltjes als gassen

 • Deeltjes concentraties in omgevingslucht, aard en grootte van deeltjes.
 • Filtermechanismen in relatie tot de filterefficiency.
 • Het verschil tussen mechanische filtratie en moleculaire filtratie.
 • Invloed van vocht en/of hoge temperaturen op filtratie toepassingen.

 

Voorlichting over de relevante normen en richtlijnen die betrekking hebben op de diverse toepassingen van luchtfiltratie

De normering van luchtfilters en aanverwante richtlijnen zijn regelmatig onderhevig aan wijzigingen vanwege steeds strengere gebruikseisen en internationalisering.
Het is van groot belang voor zowel afnemers, leveranciers als studenten, dat zij op de hoogte zijn van de juiste normen en richtlijnen.

 • Uitleg over de filternormen EN 779:2012, ISO 16890, EN 1822:2009, de EN 16798-3 en de ontwikkelingen
  naar toekomstige en/of vervangende normen.
 • Invloed van filterklasse volgens EN 1822, op verschillende clean room concepten
  overeenkomstig ISO 14644 en EU-GMP standaarden.
 • Certificering van luchtfilters volgens Eurovent en overige relevante Europese richtlijnen.
 • Energie-Efficiency rating van luchtfilters volgens Eurovent doc. RS/4/C/001.
 • en1822-1

  Doelgroepen

Bedrijfsopleidingen Installateurs Beroepsonderwijs